Hotelity jobs
 

Chcem pomôcť hotelom zarábať

Alenka McMahon žije už takmer 15 rokov v Anglicku a svoje nadobunuté skúsenosti by rada zúrokovala aj na Slovensku v oblasti Revenue manažmentu.


Image title

Nikdy by som si nepomyslela, že hotelierstvo bude mojou špecializáciou. Ako dieťa som chcela byť psychologičkou alebo lekárkou a pracovať s ľuďmi.

Pred 25 rokmi som na strednej škole som študovala elektronické počítačové systémy. Bolo to dobré rozhodnutie. Prinieslo mi to výborný štart na pochopenie počítačovej techniky a nemám žiaden problém ani s rýchlym zvládnutím akéhokoľvek operačného programu. Na vysokej skole som pokračovala v štúdiu  manažmentu a moje magisterské štúdium bolo špecializované na manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov. Za tému diplomovej práce som si vybrala analýzu personálneho manažmentu, konkrétne vzdelávania v spoločnosti s celoslovenským pôsobením.

Po ukončení štúdia som začala pracovať pre spoločnosť, ktorá pripravovala uzatvorené vzdelávacie programy pre firmy, ako aj otvorené tréningy pre individuálnych záujemcov. Mojou veľkou nevýhodou bolo, že znalosť anglického jazyka nebola práve najlepšia. Musela som s tým niečo urobiť a to veľmi rýchlo.

Odcestovala som preto do Veľkej Británie, kde som si našla prácu a zdokonalila sa v jazyku. Plán bol zostať vo Veľkej Británii jeden rok, vrátiť sa na Slovensko a začať podnikať v oblasti orientovanej na vzdelávacie programy. Čas letí ako voda a z jedného roku ich zrazu bolo trinásť!

Začínala som ako asistentka v hoteli, prihlásila za na kurz angličtiny a tvrdo na sebe pracovala. Musela som dokázať novému zamestnávateľovi, že dievča zo Slovenska vie ťažko pracovať, nesťažovať a rýchlo sa adaptovať. Prekonávať jazykovú bariéru a prispôsobovať sa novej kultúre bolo to najťažšie. Ale keď mate víziu a cieľ, nemôžete sa vzdať.

Moja pozícia v hoteli sa po troch mesiacoch zmenila na recepčnú, potom ma veľmi rýchlo povýšili na manažérku recepcie. Moja zodpovednosť tak neustále rástla. Zaviedla som kompletne nový systém práce na recepcii, pripravila pracovný manuál a stanovila nové popisy pracovných miest pre pracovníkov recepcie. A tie využívajú dodnes. Školila som nový personál, inštalovala dva systémové programy od základov. A potrebovala novú pracovnú výzvu!

Hotelový Revenue manažment bol úplne nový proces riadenia hotelového podnikania a našla som v ňom moje nové zameranie. Ako súčasť môjho profesionálneho rozvoja som získala Diplom Hotel Revenue Management na Cornell University. Od roku 2008 sa moja pozícia zmenila na Revenue Manager. Začala som pracovať hlavne pre dva Best Western hotely s cieľom zvýšenia ich príjmov, peňažných tokov a zisku. V rovnakom čase zasiahla svet obchodná kríza a to bola pre mňa skvelá príležitosť. A podarilo sa mi uspieť! Oba hotely „prežili“, na rozdiel od mnoných iných, ktoré museli byť počas tejto krízy zatvorené.

V roku 2016 som si založila vlastnú firmu a otvorila spoločnosť Hotel Revenue Services. Teraz mám nový sen a výzvu. Rada by som odovzdala svoje skúsenosti ľuďom, ktorí by chceli byť úspešní v hotelierstve. Vieme, že hotelový business na Slovensku stagnuje a Revenue manažment je stále v počiatočnom štádiu a to by som chcela zmeniť.

Čo je to vlastne Revenue manažment? Je to komplexný systém prepojenia niekoľkých faktorov, na základe ktorých sa vyhodnotí stratégia predaja a stratégia cien. Cena je len nástroj, ktorý pomáha predať izbu či servis. Ale správna cena v správny čas je základom k úspechu. Stratégia RACK (plných cien) je fenomén, ktorý často vidím na Slovensku. Vypracovať správnu cenu v správny čas ako BAR – najlepšia cena v momente predaja, je oblasť, ktorou sa zaoberá práve Revenue manažér.

Ale ako na to? Odpoveďou je analýza obsadenosti a dopytu v spolupráci s predajnými stratégiami či už v priamom predaji alebo OTA. Doležité je poznať a rozumieť metódam a technikách Revenue manažmentu a získať v tejto oblasti prax. Som pripravená prezentovať svoje odborné znalosti ako zvýšiť obsadenosť a zisky, ktoré sú hlavnými cieľmi každého hotela.

Verím a som presvedčená, že hotelierstvo na Slovensku ma veľký potenciál. Je to krajina, do ktorej sa každý zamiluje pre jej pohostinnosť a priateľskosť. A Revenue manažment je nastroj, ako môžeme pomôcť cestovnému ruchu, aby bol ziskový.