Hotelity jobs
 

Zväčšite si šance pri hľadaní práce: ŽIVOTOPISVáš životopis je vašou prvou a dôležitou vizitkou, ktorej sa venuje veľká pozornosť a môže naozaj zavážiť.

Myslíte si, že za vás hovoria výsledky a vaše tzv. cévéčko je len hárok papiera, ktorý nik nečíta, že je to formalita? Omyl. Váš životopis je vašou prvou a dôležitou vizitkou, ktorej sa venuje veľká pozornosť a môže naozaj zavážiť.

Image title

Máloktorá personalistka má čas pozývať na pohovor všetkých záujemcov, a tak urobí prvú selekciu práve na základe zaslaných CV. Osemdesiat percent uchádzačov končí práve na jej stole. Medzi tých 20 percent na stole šéfa vás môže dostať aj dobre sformulovaný životopis. Ale tak isto, ako vám môže vydláždiť cestu k pozvánke na pohovor, môže dvere aj definitívne zavrieť. Aj maličkosť môže zavážiť.

Môžeme uviesť aj konkrétny príklad z našej personálnej agentúry. Nedávno sme klientovi ponúkli F&B manažéra zo zahraničia presne podľa špecifických požiadaviek. Na naše veľké prekvapenie ho zamietol a ani ho nepozval na pohovor. V životopise mal napísané,  že preferuje 5-dňový pracovný týždeň a zamestnávateľ si to vyložil tak, že s ním nemôže počítať cez víkendy. On však chcel len voľno na dva dni za sebou.

Ponúkneme vám postupne niekoľko rád a priblížime vnímanie budúceho zamestnávateľa.

V hotelierstve sa všetko krúti okolo zákazníckeho servisu a vyžaduje sa v ňom súbor iných zručností a osobných vlastností ako v iných sektoroch. Preto aj váš životopis môže byť opisnejší, a je vhodné ho aj obmieňať podľa konkrétnej pracovnej ponuky. Pod obmieňaním mám na mysli zvýrazniť to, čo potenciálny zamestnávateľ hľadá a očakáva. Ak je to napríklad sieťový hotel, rozpíšte viac svoje skúsenosti v obdobnom hoteli a dve letá na lodi stačí len spomenúť.

Čo sa týka rozsahu, vyberte si zlatú strednú cestu. Päťstranové romány naozaj nikoho nezaujímajú, ale nebuďte zbytočne stručný a už vôbec nie skromný, aj keď vecnosť sa cení. Nebojte sa prezentovať svoje úspechy a dosiahnuté méty, pokojne spomeňte aj zvučné mená. Ak ste napríklad pracovali v kuchyni pod vedením známeho šéfkuchára, či obsluhovali nejakú významnú osobnosť, táto informácia by v životopise nemala chýbať.

Úvod patrí osobným údajom

● Je na vás, či zverejníte dátum narodenia, národnosť a trvalé bydlisko, ale nevidím dôvod to zatajovať. Ázijskí šéfkuchári uvádzajú aj výšku a váhu (priemerne 164/60), mená detí či zdravotný stav, čím ďalej na západ je osobných údajov menej, a tak niekedy máme problém od Kanaďanov získať priezvisko.

● Dôležité je uviesť celé meno, emailový, telefonický kontakt a prípadne aj kontakt na Skype.

● Osobne odporúčam pridať aj fotografiu. Nesplyniete s ostatnými a ak má personalista fotografickú pamäť, určite vás „nezaloží“. Ak to však bude fotka z rybačky v slušivom tielku s kaprom pod pazuchou, buďte si istý, že skončíte v skartovačke.

Vzdelanie

Stačí spomenúť to najvyššie dosiahnuté. Vojenská služba a základná škola boli určite pekným obdobím, ale zbytočne zatienia to dôležité. Určite však uveďte aj informácie o doplňujúcom vzdelaní ako sú kurzy, školenia a certifikáty, ktoré môžu byť pre danú prácu relevantné (napr. hygienické minimum, bezpečnosť v práci atď.)

Prehľad zamestnaní

Je to najvýpovednejšia časť a často býva prvým filtrom. Preto si dajte záležať. Ak ju spracujete dobre, máte to takzvane na celý život.

● Pravidlom je písať ich od aktuálneho k najstaršiemu, takže súčasné zamestnanie spomeňte ako prvé a pokračujte do minulosti.

● Pri každom zamestnávateľovi uveďte aj stručný opis, mesto, ak to bolo mimo Slovenska aj štát. Ak ste pracovali v hoteli, môžete uviesť aj jeho kapacitu, počet hviezdičiek či zameranie (biznis, rezort...).

● Presne pomenujte, na akej pozícii ste pôsobili, stručne vypíšte náplň vašej práce a počet podriadených osôb.

● Ak získal váš zamestnávateľ počas vášho pôsobenia ocenenie, nezabudnite to uviesť, je to aj vaša zásluha.

● Tu odporúčam viac sa venovať pozíciám, ktoré sú podobné tej, o ktorú sa uchádzate.

● V prípade, že ste menili zamestnanie v krátkom čase za sebou, uveďte dôvod a predídete tak nepozvaniu na pohovor z dôvodu, že vás zaradia medzi fluktuantov.

Záver môže prezradiť viac o vašej osobnosti

● Vymenujte všetky svoje ďalšie profesionálne schopnosti, ako napríklad orientácia v PC programoch, práca s rezervačným systémom, ovládanie jazykov, štandardy, normy, vodičské oprávnenie.

● Na záver môžete vyzdvihnúť aj svoje dobré vlastnosti, vhodné povšimnutia v hotelierstve ako sú dobré komunikačné zručnosti, tímovosť, dochvíľnosť a obľúbená schopnosť pracovať pod tlakom. Dôraz by som kládla na to, čo vie oceniť aj zákazník.

● State o záľubách sú na ústupe. Tie spomeňte, len ak majú súvis s vaším zamestnaním, prípadne prostredím, do ktorého sa usilujete dostať (Viete napríklad,  že tatranské hotely uprednostňujú uchádzačov s kladným vzťahom k športu?).

A hlavne: Neklamte!

V súčasnosti sa informácie poskytnuté uchádzačom preverujú.

Referencie

Najvhodnejšie je uviesť ešte jednu stať, a to sú referencie. Tu stačí aj jednoduchá veta: Referencie na požiadanie.

Ak sa však rozhodnete uviesť konkrétne osoby, kľúčom je vybrať si takých kolegov, ktorí vás dobre poznajú a vedia vás aj „predať“ budúcemu zamestnávateľovi. Ubezpečte sa, že vedia o tom, že ste poskytli ich kontaktné údaje a dajte im aspoň základné informácie o práci, o ktorú sa uchádzate. Prípadne im rovno pošlite popis práce.

Ak viete o tom, že manažment potenciálneho zamestnávateľa nekomunikuje v slovenčine, dajte si životopis preložiť do anglického jazyka, vaše šance sa zvýšia.

Autor článku: Ing. Zuzana Kvočeková,  Managing Partner, HOTELITY, s.r.o.


publikované dňa: 30.5.2014